Thursday, April 7, 2011

Visi & Misi 教育愿景及使命

双武隆中山华小
SJK(C) CHONG SAN

VISI
“Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang”
教育愿景
提供高质量的教育,培育杰出的学生。

MISI
Membangunkan Individu yang Unggul Melalui Pendidikan Berkualiti dengan  Berasaskan  Falsafah  Pendidikan Kebangsaan.
教育使命
以国家教育原则为本,高质量的教育培育出优秀的学生。

MOTO
Menuju Ke Arah Kecemerlangan
座右铭
迈向卓越的成绩

SLOGAN
Mahukan  Kecemerlangan  
教育口号
下霹雳县教育局
PEJABAT PELAJARAN DAERAH HILIR PERAK

VISI
Mencipta Kecemerlangan Melalui Ilmu, Amalan, Keterampilan Dan Personaliti Yang Unggul

MISI
Kami melaksanakan sistem pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan kecemerlangan yang  bertaraf dunia melalui:
1. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti
2. Program Pembinaan Insan dalam bidang sahsiah
3. Aktiviti sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif
4. Aktiviti kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integriti nasional霹雳州教育局
JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

VISI
"Melonjakkan Kecemerlangan Dalam Pencapaian Akademik, Kokurikulum Dan Imej Perkhidmatan"

MISI
Misi Jabatan Pelajaran Negeri Perak ialah: - Kami Warga Pendidik Negeri Perak Akan Memastikan Misi Berikut Dilaksanakan :
1.  Memperkasa Kepimpinan Instruksional Dan Membina Kepimpinan Transformasional.
2.  Membangun Dan Meningkatkan Kualiti Warga Pendidikan.
3.  Membudayakan Headcount Di JPN, PPD Dan Sekolah.
4.  Melaksanakan Pemantauan Dan Penyeliaan Secara Bersepadu Di Semua Peringkat.
5.  Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan Dan Program Khas.马来西亚教育部
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

VISI
Sekolah Unggul Penjana Genarasi Terbilang

MISI
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

MATLAMAT
1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.


No comments:

Post a Comment